Kyrkja i Fræna > Artikler > Nyheter

Om konfirmasjon i Fræna

 

10.05.2016

Informasjon om konfirmantopplegget i Fræna.

For mange er det ei sjølvfølgje å velje konfirmasjon i kyrkja, andre må tenkje meire over det.  Vel du å vere konfirmant her håpar vi på å gje deg litt nyttig «bagasje» som du kan ha med deg vidare gjennom livet. Det vi ønsker av deg som konfirmant er at du er motivert for å lære meir om den kristne trua og at du deltek aktivt i opplegget vi har.
Dette er hovudmomenta i konfirmantopplegget vårt:

* Temasamlingar; 7 samlingar knytta opp til den lokale kyrkja. I Elnesvågen har vi nokre grupper som har dei fleste samlingane på bedehuset.
* Konfirmantleir
* Pilegrimsvandring
* Lysmesse
* Kirkens Nødhjelps fasteaksjon  (årlig innsamlingsaksjon i regi av Kirkens Nødhjelp)
* 4 sjølvvalde gudstenester
* Presentasjons-, samtale- og konfirmasjonsgudsteneste og øvingar til desse.
Konfirmantleiren har vi på Frænabu på Hostad. Vi er avhengige av at foreldra stiller opp.

Konfirmasjonsdatoer våren 2020

Vågøy: 3.mai
Bud: 2. og 3.mai
Myrbostad: 2. 9. og 10. mai
Hustad: 21. mai

Om det er mange konfirmantar, kan det bli ein ekstra dag i nokre av kyrkjene. 

Ansvarleg for konfirmasjonsførebuingane i kyrkjelydane i Fræna er for tida :

Anne Marie Sødal, kateket
Finn Ove Kaldhol, sokneprest
Svein Audun Hatlen, sokneprest
Ellen Schiøtt, prestevikar

Tlf.nr. som konfirmantane og foreldra kan henvende seg til samanheng med spørsmål som har med konfirmasjon å gjere er : 71266670 (kyrkjekontoret) eller finn prest/kateket under kontaktar.

E-post til kyrkjekontoret: kyrkjekontoret@hustadvikamenighet.no 

Her finn du brosjyre om konfirmanttida i Fræna, med ein del viktige datoer å merke seg

Mest sannsylege konfirmasjonsdatoar vidare:

2021

Vågøy: 2.mai
Hustad: 2.mai
Myrbostad: 8. og 9. mai
Bud: 13.mai

2022

Bud: 8.mai
Vågøy: 8.mai
Myrbostad: 14. og 15.mai
Hustad: 26.mai

Er det store konfirmantkull blir det fleire enn ei konfirmasjonsgudsteneste i fleire av kyrkjene. Da blir det i utgangspunktet to på den same dagen, men det kan og bli på ulike dagar.