Kyrkja i Fræna > Artikler > Nyheter

Prøvingsattest

 

23.06.2015

Viktige papir før vigsel.

Før de kan gifte dykk, må Skatteetaten sjekke om de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap. Desse skjemaa må fyllast ut og sendast til det lokale skattekontoret i god tid før vigselen, men tidlegast 4månader før.

Her finn de skjema og meir informasjon.