Sylte og malme søndagsskule

 

11.08.2015

Det er søndagsskule på Sylte bedehus desse søndagane hausten 2016.

  • 11.september
  • 25.september
  • 9.oktober
  • 23.oktober
  • 6.november
  • 20.november
  • 4.desember (adventsfrokost kl.1000)
  • 27.desember  Julefest kl.1700

Søndagsskulen byrjer kl 11:00. Og alle er hjarteleg velkommen!