LysVåken

 

26.10.2017

Alle 5.-klassinger er velkommen til overnatting i kirka!

Kvar november inviterer vi alle som går i 5. klasse til å overnatte i Hustad kirke (for Bud og Hustad) eller Myrbostad kyrkje (for Vågøy/myrbostad)!
På programmet er:

  • Leiker
  • utforsking av kyrkja
  • god mat
  • film
  • planlegging av gudsteneste
  • og sist, men ikkje minst: vi skal sove i kyrkja!

I 2017 bli det LysVåken i Myrbostad 11.-12.november og i Hustad 18.-19.november. Sett av datoen, så kjem det invitasjon i posten når det nærmar seg

Spørsmål - da kan du sende ein e-post til Anne Marie Sødal - kateketen

Sjå her for meir informasjon om Lys Våken for Myrbostad og Vågøy og Sjå her for meir informasjon om LysVåken for Hustad og Bud