Kyrkja i Fræna > Artikler > Nyheter

Bibelbokutdeling og kode B

 

04.01.2019

For alle som går i 5.klasse.

Bibelen er den viktigaste boka i kyrkja. Vi syns det er viktig at barn og unge har kjennskap til denne boka. I Fræna har vi i mange år gitt bibel til 11-åringar. Men vi veit at mange syns det er vanskeleg å lese i og bli kjent med Bibelen. Derfor har vi endra dette. Vi vil dele ut biblar til konfirmantar frå hausten 2019, og delet ut ei fin bok som heiter «Tidslinja – Den store forteljinga i Bibelen» til dei som går på 5.trinn. Denne boka fortel mange av dei viktige historiane i Bibelen, og har ei tidslinje som gjer at vi kan sjå historiane i samanheng.. Ein søndag i januar/februar bli dei som fyller 11 år i løpet av året spesielt inviterte til gudsteneste og det vert da overrekking av "Tidslinja" til alle som kjem. Vi registrer dykk når de kjem til kyrkja, så vi veit kven som er til stades og skal ropast opp, og om de vil ha boka på bokmål eller nynorsk. 

I 2019 er dette datoane for utdeling:
Hustad kirke 20.januar kl 11:00
Bud kyrkje 27.januar kl 11:00 
Myrbostad kyrkje 3.februar kl 11:00
Vågøy kyrkje 10.februar kl 11:00

I etterkant av utdelinga inviterer vi alle til å vere med på noko som heiter kode B. Bud og Hustad blir invitert saman og Vågøy/myrbostad blir invitert saman. Gjennom aktivitetar, leiker, andaktar, song og dans, vil Kode B-deltakarane bli kjende med Bibelen.

Dei store spørsmåla

Korleis vart jorda til? Kvifor er det ulike folkeslag og ulike språk? Korleis kom det vonde inn i verda? Kven er Jesus?
Dette er spørsmål Kode B tek opp.
Vi skal også lære om Bibelen og korleis den er oppbygd.

Vi har samlingane på ulike stader så det er ulikt kven som må køyre. For Bud og Hustad er dette samlingane.

Bud kyrkje tirsdag 29. jan kl 17:30-19:30
Hustad kirke torsdag 7. feb kl 17:30-19:30
Bud kyrkje onsdag 13. feb kl 17:30-19:30

For Vågøy/Myrbostad er dette tid og stad.

Myrbostad kyrkje tirsdag 12.feb kl 17:30-19:30
Vågøy kyrkje torsdag 21.feb kl 17:30-19:30
Myrbostad kyrkje onsdag 6.mars kl 17:30-19:30

Alle er med på alle samlingane, men la gjerne barnet ditt bli med også om dei ikkje kan på alle.

Medlem og tilhøyrande i Den norske kyrkja får invitasjon i posten, men du er hjerteleg velkommen om du ikkje er medlem òg.