Bibelbokutdeling og kode B

 

04.01.2018

For alle som går i 5.klasse.

Bibelen er den viktigaste boka i kyrkja. Vi syns det er viktig at barn og unge har kjennskap til denne boka. I Fræna har vi i mange år gitt bibel til 11-åringar. Men vi veit at mange syns det er vanskeleg å lese i og bli kjent med Bibelen. Difor gjer vi no ei endring. Vi vil dele ut biblar når dei blir konfirmantar, og vil no dele ut ei fin bok som heiter «Tidslinja – Den store forteljinga i Bibelen».  Ei bok som fortel mange av dei viktige historiane i Bibelen, og som har ei tidslinje som gjer at vi kan sjå historiane i samanheng.. Ein søndag i januar/februar bli dei som fyller 11 år i løpet av året spesielt inviterte til gudsteneste og det vert da overrekking av "Tidslinja" til alle som kjem. Vi registrer dykk når de kjem til kyrkja, så vi veit kven som er til stades og skal ropast opp, og om de vil ha boka på bokmål eller nynorsk. 

I 2018 er dette datoane for utdeling:
Hustad kirke 21.januar kl 11:00
Bud kyrkje 28.januar kl 11:00 (I brevet som vart sendt ut har vi greidd å skrive 22.januar, men det er altså 28. som er riktig!)
Myrbostad kyrkje 4.februar kl 11:00
Vågøy kyrkje 11.februar kl 11:00

I etterkant av utdelinga inviterer vi alle til å vere med på noko som heiter kode B. Det er tre samlingar med fokus på å bli litt betre kjend med bibelen. Les meir om Kode B i Bud/Hustad her og i Vågøy/Myrbostad her