Kyrkja i Fræna > Artikler > Nyheter

Gudstjenestelogg

 

07.09.2016

Her kan du finne det

Hvis du vil gå på gudstjeneste i en annen kirke enn der du følger konfirmantundervisning, kan du skrive ut logg-skjema her, fylle det ut og levere til konfirmantlæreren din.