Kopi avKopi avKopi avKopi avKonfirmant 2019!

 

20.06.2018

Velkommen som konfirmant!

Vi håpar du vil vere konfirmant hos oss. Har du ikkje fått meldt deg enda, så er det framleis mogleg. Meld deg på så fort som mogleg her:  Påmeldingssida finn du her  

Kirkerådet har no sendt ut konfirmantbrosjyre til alle medlemmar og tilhøyrande ungdommar født i 2004. Den ligg også her. Frå kyrkja i Fræna er det i tillegg sendt ut eigen brosjyre

Lurer du på konfirmasjon i Fræna er det meir informasjon under. 

For mange er det ei sjølvfølgje å velje konfirmasjon i kyrkja, andre må tenkje meire over det.  Vel du å vere konfirmant her håpar vi på å gje deg litt nyttig «bagasje» som du kan ha med deg vidare gjennom livet. Det vi ønsker av deg som konfirmant er at du er motivert for å lære meir om den kristne trua og at du deltek aktivt i opplegget vi har.
Dette er hovudmomenta i konfirmantopplegget vårt:

* Temasamlingar; 7 samlingar knytta opp til den lokale kyrkja. I Elnesvågen har vi nokre grupper som har dei fleste samlingane på bedehuset.
* Konfirmantleir
* Pilegrimsvandring
* Lysmesse
* Kirkens Nødhjelps fasteaksjon (årlig innsamlingsaksjon i regi av Kirkens Nødhjelp)
* 4 sjølvvalde gudstenester
* Presentasjons-, samtale- og konfirmasjonsgudsteneste og øvingar til desse.
Konfirmantleiren har vi på Frænabu på Hostad. Vi er avhengige av at foreldra stiller opp.

Konfirmasjonsdatoar våren 2019:

Vågøy: 5.mai
Hustad: 5.mai
Myrbostad: 11. og 12. mai
Bud: 30. mai (Kristi Himmelfartsdag)

Det er mogleg det blir fleire enn ei konfirmasjonsgudsteneste i fleire av kyrkjene. Da blir det i utgangspunktet to på den same dagen.

Ansvarleg for konfirmasjonsførebuingane i kyrkjelydane i Fræna er for tida :
Anne Marie Sødal, kateket
Finn Ove Kaldhol, sokneprest
Svein Audun Hatlen, sokneprest

Tlf.nr. som konfirmantane og foreldra kan henvende seg til samanheng med spørsmål som har med konfirmasjon å gjere er : 71266670 (kyrkjekontoret) eller finn prest/kateket under kontaktar.

E-post til kyrkjekontoret: kyrkjekontoret@frana.kommune.no