Åpen kyrkje Myrbostad

 

01.09.2018

Frå nyttår av blir det åpent i Myrbostad kyrkje på kveldstid første onsdag i månaden. Her kan du kome og sette deg ned, ta ein liten pause frå kvardagen, tenne eit lys, be ei bøn, la tankane vandre eller berre vere.

Kyrkja er åpen frå 18-20 og datoane kyrkja er åpen i 2018 er 3.jan, 7.feb, 7.mars, 4.april, 2.mai (Denne dagen blir det åpent i prestegården i staden) 6.juni, 4.juli, 1.aug, 5.sept, 3.okt, 7.nov, 5.des

Kan du tenkje deg å vere med på å halde kyrkja åpen?  Send ein e-post til Finn Ove Kaldhol