Kyrkja i Fræna > Artikler > Nyheter

Elnesvågen soul kids

 

06.09.2018

Barnekor som øver på Elnesvågen bedehus

Har du lyst å synge i kor? Elnesvågen Soul Kids øver på Elnesvågen bedehus annakvar torsdag 17.30-18.30

Datoar hausten 2019 er: 5.sept, 19.sept, 3.okt, 17. okt, 31.okt og 14.nov.

Koret passar for dei mellom 5 år og til og med 4.klasse. Er du eldre kan du godt få vere med som hjelpeleiar, og også vere med å synge.

Vi tilhøyrer Elnesvågen Søndagsskule

Vaksenleiarar: Siv Eriksen, Hanne Hauge og Marie Kilane Hals (Mob 91789183) VELKOMMEN!!!