Orgeljubileum

 

20.09.2018

Orgeljubileum

Det er 20 år sidan det nye, flotte Reil-orgelet vart

installert i kyrkja. Sidan den gongen har stadig

fleire oppdaga kva for ei god konsertkyrkje dette

er, og konsertaktiviteten har også gått kraftig opp!

20 år er vel verdt ei feiring, og Vågøy kyrkje byr

denne hausten på eit rikt konsertprogram med

både landskjente og lokale artistar i aksjon!

Sjå meir om konsertane her på heimesida eller på 

Vågøy kyrkje si facebook-side.

Velkomne til konsert!