Lys Våken for femteklassingar.

 

24.10.2018

Alle 5.-klassinger er velkommen til overnatting i kirka!

Kvar november inviterer vi alle som går i 5. klasse til å overnatte i Hustad kirke (for Bud og Hustad) eller Myrbostad kyrkje (for Vågøy/Myrbostad)!
På programmet er:

  • Leiker
  • utforsking av kyrkja
  • god mat
  • film
  • planlegging av gudsteneste
  • og sist, men ikkje minst: vi skal sove i kyrkja!

I 2018 bli det LysVåken i Myrbostad 10.-11.november og i Hustad 17.-18.november.

Invitasjon er sendt ut til Myrbostad. Her finn du den. I brevet var påmeldingsskjemaet gløymt, det ligg også her.

Invitasjon til Hustad ligg her

Spørsmål - da kan du sende ein e-post til Anne Marie Sødal - kateketen