Inspirasjonskveld 19.mars

 

11.03.2019

Sjelesorg i hverdagen - den gode samtalen

Elnesvågen bedehus kl 19:00-21:30

Velkommen til en kveld om hverdagssjelesorgen!

Når vi møtes i hverdagen, på kafeen, gatehjørnet eller i marka - kan vi hjelpe hverandre til å bli bedre lyttere og kan vi bli bedre til å oppmuntre hverandre? Hensikten måtte være at en etter slike møter kan ha en god følelse av å bli sett og hørt.

Dette er temaet når diakoniutvalget i Fræna arrangerer temakveld.

Før eller siden trenger vi alle noen å snakke med – om livet, de vanskelige spørsmålene, sorgen, konfliktene, tvilen og usikkerheten etc.

De fleste sjelesorgsamtalene finner ikke sted i samtalerommene i forbindelse med en bestilt time. De finner sted i et møte mellom venner, i parkene, ved kjøkkenbordet eller på telefonen. 

Det handler om å hjelpe hverandre videre i livet.

Håvard Ervik og Toril Holm ønsker denne kvelden å si noe om de gode oppmuntringene, ulike måter å lytte på, den tillitsfulle stillheten og de forsiktige utfordringene.

«Håpet er å kunne bidra til å avdramatisere hva sjelesorg er slik at vi alle våger enda mer å være samtalepartnere for hverandre.»

Temakvelden er gratis.