Kyrkja i Fræna > Artikler > Nyheter

Lokale følger av koronaviruset

 

13.03.2020

Avlysning: Korona-viruset får også praktiske følger for menighetene i Hustadvika. Det betyr at kommende søndags gudstjenester 15. mars, i Myrbostad og Hustad, er avlyst. Det settes opp egen dåpsgudstjeneste for barnet som skal døpes i Myrbostad. (Se mer nedenfor om dåp.)

Avlysningene gjelder også alle planlagte trosopplæringstiltak, konfirmasjonsundervisning, korøvelser og andre samlinger av barn og ungdommer i kirkelig regi. Konfirmasjonene i mai er man i full gang med å planlegge hvordan en skal få gjennomført evt utsatt. Konfirmanthjem bes følge med for nærmere info.

Man følger nøye med på utviklingen og det drøftes stadig hvilke tiltak som skal gjennomføres. Blant annet hva de sentrale og lokale myndighetene anbefaler og beordrer.

Ikke normal drift: Gudstjenester vil ikke gå som normalt, så her må folk holde seg oppdatert. Annonser i avisa, informasjon på nettsider og Facebook må gjerne deles med andre du vet benytter seg av tilbudene våre. Vi dropper også nattverd og alle former for kirkekaffe i de gudstjenestene som blir holdt framover.

Samtidig som man ikke ønsker de store folkesamlingene som en dåp og begravelse fort er i vår del av landet, så må vi likevel ta hensyn til nettopp disse to tilbudene.

Vi ber folk derfor merke seg dette:

Begravelser vil skje med minst mulig folk til stede. Vi velger å gjennomføre begravelser/-bisettelser, men da med oppfordring til folk om å vurdere sin deltakelse dersom de ikke er nære pårørende til avdøde. De nærmeste pårørende og familie vil selvsagt få anledning til å delta, men for å begrense muligheten for smitte, må vi kanskje gjennomføre dette med annenhver benk i bruk og/eller maks tre-fire pr. benk og lignende.

Oppmerksomhet ved begravelser Hva med alle som gjerne skulle ha deltatt i begravelsen/bisettelsen, som gjerne ville ha vist en oppmerksomhet til familien/pårørende? I Eide har man blomsterfondet, der navnet blir lest opp. Ellers kan man bruke minnesidene på internett der slike finnes. Man kan sende et kort til familien, kanskje helst digitalt (?), eller kanskje ta en telefon for å vise sin medfølelse? Her må man bruke fantasien for å gjøre det på en trygg måte.

Dåp: Lignende tiltak kan være aktuelle i forbindelse med dåpsgudstjenester, som vil bli holdt for de som skal døpes, med minst mulig folk til stede.

Videre begrenser vi håndhilsninger og annen kontakt som ellers er naturlig i slike sammenkomster.

For hele Hustadvika: Gi hverandre oppmerksomheter i både sorg og glede uten å ha fysisk kontakt.

En vil i tiden framover jevnlig forsøke å få vasket potensielle kontaktflater i kirkene.

Spørsmål rettes til kirkekontoret i Hustadvika – tlf. 71 26 66 70 (Elnesvågen) eller 71 29 61 84 (Eide), eller via e-post til kirkeverge harald.hagen@hustadvikamenighet.no eller til  anne.johnsen@hustadvikamenighet.no,  eller en kan ringe mobilene til disse. 

For menighetene i Hustadvika
Anne-Lise Johnsen (712 96 184)
Ass. kirkeverge