Aktiviteter for barn

Velkommen til småbarnsgudstjeneste

Utdeling av spisebrikke til 2-åringer    Les meir...

Velkommen til tårnagenthelg!!

For dei som går i 2.klasse.    Les meir...

Sprell levende småbarnstreff

1 - 4åringer er hjertelig velkommen!    Les meir...

Babysang

   Les meir...

Bibelbokutdeling og kode B

For alle som går i 5.klasse.    Les meir...

Lys Våken for femteklassingar.

Alle 5.-klassinger er velkommen til overnatting i kirka!    Les meir...

4-årsbok

Gudstenester med utdeling i alle kyrkjene!    Les meir...

KRIK-grupper i Fræna

Idrettsglede, trusglede og livsglede     Les meir...

Elnesvågen soul kids

Barnekor som øver på Elnesvågen bedehus    Les meir...

Skolestartgudstjeneste

Utdeling av bok til dere som starter i 1. klasse.  19. og 26.august.     Les meir...

Hustad soul kids og soul children

Se mer på facebooksidene til koret her    Les meir...

Søndagsskuler

   Les meir...

Pinsekor

Prosjektkor til 2.pinsedag. 9-åringar spesielt invitert!    Les meir...

Dåp

   Les meir...

Nettsider for barn