Aktiviteter for barn

Babysang

   Les meir...

Sprell levende småbarnstreff

1 - 4åringer er hjertelig velkommen!    Les meir...

Skolestartgudstjeneste

Utdeling av bok til dere som starter i 1. klasse.  18. og 25.august.     Les meir...

Velkommen til tårnagenthelg!!

For dei som går i 2.klasse.    Les meir...

Bibelbokutdeling og kode B

For alle som går i 5.klasse.    Les meir...

Lys Våken for femteklassingar.

Alle 5.-klassinger er velkommen til overnatting i kirka!    Les meir...

4-årsbok

Gudstenester med utdeling i alle kyrkjene!    Les meir...

KRIK-grupper i Fræna

Idrettsglede, trusglede og livsglede     Les meir...

Elnesvågen soul kids

Barnekor som øver på Elnesvågen bedehus    Les meir...

Hustad soul kids og soul children

Se mer på facebooksidene til koret her    Les meir...

Søndagsskuler

   Les meir...

Dåp

   Les meir...

Nettsider for barn