Aktiviteter for barn

Vil du være en tårnagent?

Se hit om du blir 8 år i år!!    Les meir...

Hustad barne- og juniorkor

   Les meir...

Babysang

   Les meir...

Myrbostad kyrkjes barne- og juniorkor

Liker du å synge?    Les meir...

Sprell levende småbarnstreff

1 - 4åringer er hjertelig velkommen!    Les meir...

Søndagsskuler

   Les meir...

Nettsider for barn

Bibelspel

   Les meir...

Nettsprell

   Les meir...