Søndagsskuler

Det er søndagsskuler i alle sokna i alle sokna i Fræna. Her prøver vi å ha oppdaterte lister over når dei har samlingar eller direkte link til facebooksidene deira.

Søndagsskulene i Fræna

Menighetsbladet 1 - 2018

Menighetsbladet 1 - 2018
Les mer..