Gudstjenestelogg


Her kan du finne det

 

Hvis du vil gå på gudstjeneste i en annen kirke enn der du følger konfirmantundervisning, kan du skrive ut logg-skjema her, fylle det ut og levere til konfirmantlæreren din.

Tilbake