Ledig stilling som diakon


Hustadvika kirkelige fellesråd har to ledige stillinger: som diakon og som organist/kirkemusiker. Her finner du utlysningsteksten til diakonstillingen.

 

Hustadvika Kyrkjelege Fellesråd, Elnesvågen

Diakon i 100% i 3-årig prosjektstilling

 

Hustadvika kommune ligger ca. 25 km nord for Molde, og vi har rikelig med turområder både i fjellet og ved sjøen. Vi har 5 kirker i kommunen og de består av Vågøy, Myrbostad, Bud, Eide og Hustad, + Gaustad kapell. Folkekirka står sterkt i kommunen, og dåpstall og konfirmasjonstall er høye. Stillingen som diakon er en helt ny stilling for Hustadvika sin del. Det er et samarbeid mellom Hustadvika kirkelige fellesråd, Møre bispedømme og Hustadvika kommune. Stillingen er som nevnt ny, så den som blir ansatt får være med å utforme stillingen, og den har et stort utvikligspotensial.
Tiltredelse første halvår 2021.

Arbeidsoppgaver.

 • Diakonen leder menighetens diakonitjeneste i samsvar med gjeldende plan for diakoni i DNK som sier: ”Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.“
 • Diakonen er leder for Hustadvika kirkelig fellesråd sin diakonale virksomhet i nært samarbeid med diakoniutvalget. Som diakon har du hele fellesrådsområdet som arbeidsområde, og samarbeider med prestene, frivillige og kirkelig ansatte. Du får jobbe med spennende og varierte arbeidsoppgaver, som du selv kan være med å utforme og vidreutvikle.

Stillingens primære arbeidsoppgaver.

 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av menighetsarbeid i de fire menighetene i Hustadvika, Eide, Hustad, Bud og Vågøy / Myrbostad.
 • Liturgiske oppgaver ved gudstjeneste og kirkelige handlinger.
 • Diakon er leder av menighetens diakonitjeneste.
 • Saksbehandler og sekretær for diakoniutvalget.
 • Relasjonbyggende og oppsøkende arbeid overfor såabare grupper i menighetene og lokalsamfunnet forøvrig.
 • Fellesskapsbyggende arbeid og nettverksbygging spesielt for barn og unge.
 • Samhandle med institusjoner og frivillige organisasjoner.
 • Rekruttere, motivere, og veilede frivillige medarbeidere.
 • Tverrfaglig samarbeid med de øvrige ansatte i staben, herunder trosopplæringstiltak.
 • Sorgarbeid og sjelesorg.
 • Samarbeide med kommunale aktører.
 • Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid.

Kvalifikasjoner.

 • Utdannet diakon i samsvar med tjenesteordning og kvalifiaksonskrav for diakoner i DNK. Dersom det ikke melder seg søkere med godkjent diakonutdanning, vil det være aktuelt å tilsette diakonmedarbeider.
 • Diakonmedarbeider må ha relevant universitet/høyskoleutdanning innenfor pedagogikk, helse eller sosialfag.
 • Erfaring fra utviklingsarbeid, strategiarbeid og ledelse av frivillige er ønskelig.
 • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner.
 • Erfaring med å bruke It-verktøy og kjennskap til bruk av sosiale medier.
 • Søker må ha førerkort og disponere egen bil.

Personlige egenskaper.

 • Selvstendig og strukturert.
 • Gode samarbeidsevner og lederskap.
 • Ralsjonsbygger.
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.
 • Være inspirerende og engasjert.
 • God arbeidskapasitet og evne til å handtere flere oppgaver samtidig.

Lønn og vilkår.

 • Lønns- og arbeidsvilkår etter KAs avtaleverk.
 • Pensjonsordning gjennom KLP.
 • Et levende menighetsmiljø.
 • Politiattest kreves ved tilsetting, og du må være medlem av DNK. Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig. Hustadvika kommune er språknøytral, men to av menighetene har bokmål, og to har nynorsk som skriftspråk.

Tilsettingsmyndighet er Hustadvika kirkelige fellesråd. Til setting skjer etter lover og reglement med 6 måneders prøvetid.

Ytterlige oplysninger om stillingen kan fåes ved å ta kontakt med kirkevergen.

 

Søknadsfrist: 15.02.2021

 

Send søknad til:

harald.hagen@hustadvikamenighet.no

 

Om stillingen

Stillingstittel: Diakon/diakonimedarbeider

Sted: Bøen 7., 6440 Elnesvågen

Ansettelsesform: Prosjekt

Heltid/deltid: Heltid

Antall stillinger: 1

Sektor: Offentlig

Arbeidsdager: Ukedager, lørdag og søndag

Arbeidstid: Dagtid og kveld

Arb.tidsordning: Turnus

Oppstart: Etter avtale

 

Kontaktperson for stillingen

Harald Ednar Hagen, kirkeverge

Telefon: 411 47 857

 

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Hustadvika Kyrkjelege Fellesråd
Adresse: Bøen 7, 6440 Elnesvågen

Tilbake