Skolestartgudstjeneste med utdeling av bok - 6 år


Utdeling av bok til dere som starter i 1. klasse.  

 

Å starte på skolen er abolsutt verdt å markere. Derfor inviterer kirkene i Fræna til skolestartgudstjeneste.

Alle førsteklassinger i gamle Fræna er ekstra hjertelig velkommen til gudstjeneste søndag 23. august i Hustad kirke kl 11:00 eller i Myrbostad kyrkje kl 16.00.

Her markerer vi  skolestarten, og dere får ei bok: "Tre i et tre", som handler om tre venner og deres første år på skolen.

Etter gudstjenesten blir det enkel kirkesaft/kaffe og skattejakt i/ved kirka.

Kom i god tid til gudstjenesten så vi får notert ned at du er der, og om du skal ha bokmål eller nynorsk på skolen (og i boka du får).

Smittevern ivaretas. Husk at dersom dere har vært i kontakt med smittede eller kjenner symptomer på corona, må dere holde dere hjemme – ta kontakt, så skal dere får bok likevel.

Det blir sendt invitasjon i posten til medlemmer og tilhørende (mor eller far er medlem), men du er hjertelig velkommen om du ikke har fått invitasjon også.

Send gjerne en sms (47 50 03 77) eller e post  anne.sodal@hustadvikamenighet.no til Anne Marie kateket om at dere kommer, så vi er sikre på å ha nok bøker.

På Eide blir det utdeling av 6-årsbok 20. september i Eide kirke og 6. desember i Gaustad kapell. Eget brev kommer!

Vel møtt!

 

Tilbake