Konfirmanter

Du kommer til påmeldingsskjema ved å trykke her

Akkurat no ligg det feil dato på konfirmasjon i Bud i påmeldingsskjema. Det står 6.mai i påmeldingsskjema, men det riktige er 30.mai. Berre meld deg på i Bud, så retter vi det til 30.mai litt seinare.