Menighetsbladet


Averøy og Hustadvika gjev ut felles menighetsblad. Vi ønskjer at bladet skal vise mykje av arbeidet som skjer gjennom kyrkje og bedehus i kommunane våre, så vi tar gjerne i mot stoff om det som skjer rundt om kring. Stoff kan sendast til menighetsbladet@kirkeniaveroy.no

Det koster ein del å lage og sende ut menighetsblad, så vi blir glade for alle som støtter arbeidet med bladet. Frivillig kontingent kan betalast til kontonummer 3931.20.33775 Merk betalinga med kva sokn du høyrer til.