Hustadvika kirkelige fellesråd - og lokale sokneråd


Hustadvika kyrkjelege fellesråd

Fysiske oppmøtesteder for eventuelt levering/henting osv: 

Hovedddresse: Bøen 7, 6440 ELNESVÅGEN 
Telefon:
71 26 66 70
Epost:
 kyrkjekontoret@hustadvikamenighet.no

Kirkekontoret i Eide
Er i andre etasje over Extra-butikken i Eide sentrum. Tlf. 71 29 61 84.

Kirka i Hustadvika er både "sentralt styrt" og "lokalt styrt"... 

Fellesrådet tilsvarer kommunstyret i en sammenligning opp mot kommunen. Fellesrådet styrer økonomien, har arbeidsgiveransvar og så videre... Daglig leder er kirkevergen, så det er han som kontaktes om det trengs. 

Saker som angår den generelle økonomien i kirkene, kirkegårdene og andre kirkelig eiendom - ansatte og så videre, går derfor via kirkevergen, som eventuelt legger fram saken for fellesrådet. Fellesrådet består av to representanter fra alle soknerådene i Hustadvika. Eide, Hustad, Bud, Vågøy/Myrbostad. Alle disse kan selvsagt også fremme saker for fellesrådet. Leder for fellesrådet er i 2024 Jon Ivar Bøe. 

Lokalt styres kirkebruken, gudstjenester, trosopplæring og så videre av menighetsrådet. Det er de folkevalgte som styret menigheten, som er en egen juridisk enhet. De sender to av sine valgte til fellesrådet, som styrer hele områdets økonomi med tanke på ansatte mm. 

Det gjøres en del vedtak i disse rådene gjennom året. Her inne vil du finne møteprotokoller fra disse møtene. Alle møtene er offentlige om du ønsker ta turen og overvære møter som "menigmann"... 

Finner ingen data.