Frivilligfest for dem i og rundt menighetene i Hustadvika


Kjære deg som er frivillig i eller rundt menighetene i Hustadvika - fra ALLE menigheter - Eide, Hustad, Bud, Myrbostad og Vågøy! Bli med på fest og motivasjonskveld! 

Kjære deg

Velkommen til fest for frivillige i og rundt menighetene og kirkene i Hustadvika. Vi ønsker å takke, hylle og inspirere alle som bidrar med frivillig innsats for menighetene i Hustadvika. Arrangementet er gratis.

Synger du i kor - eller dirigerer kor, er med og pynter, er kirkevert eller sitter i menighetsråd? Kanskje du tilbyr transport og kjører andre til kirke eller andre arrangement? Er du en som oppmuntrer og besøker andre?   I forlengelsen av frivillighetens år så vil vi løfte frem den viktige innsatsen hver enkelt gjør og takke, hylle og inspirere til ny tjeneste for hverandre. Vi trenger alle i fellesskapet - også deg 😊

Er du ny i kommunen og/eller ønsker å bli en frivillig i en av menighetene er du også hjertelig velkommen til denne festen. Vi ønsker å få med oss flere.

Små og store oppgaver er alle like viktige <3

Program – ikke kronologisk rekkefølge:

  • Foredrag med Arild Hoksnes: Motivasjon for frivillighet

 Arild Hoksnes er motivator utdannet fra NTNU, med 20 års erfaring som foredragsholder i tema om arbeidsmiljø og utvikling. Han har holdt flere foredrag innen frivilligsektoren. Han tar opp spørsmålet: Hvordan blir det meningsfylt å være frivillig?

Han vil vise til ny forskning innen motivasjon som forteller en del om hva som stimulerer frivillighet og hva som ødelegger for meningsfylt frivillighet.

Meld deg på til kirkekontoret i Elnesvågen ved å sende en epost kyrkjekontoret@hustadvikamenighet.no  eller sms til 475 00424 

Velkommen

   Hilsen oss i arrangementskomiteen; Anders Røynstrand, Inger Lise Nerland Skogstad, Annlaug Strand, Inger Synnøve Moen Lode, Elin Naas Nerland,

sokneprest Bjørg Myhre og diakon Toril Holm

Tilbake