1100 graver kan bli fjernet


Hustadvika kommune har 11 700 gravlagte, og hver grav skal ha en fester. En fester er en som er ansvarlig for graven, en som holder graven i hevd, sikrer gravminnet/ gravstøtten og betaler festeavgift når forfallsdato inntreffer.

Dersom en grav mangler fester, skal graven slettes.

I Hustadvika kommune er det 1 100 av disse gravene som IKKE har en fester. For 300 graver er mer enn 100 år siden graven er benyttet til gravlegging, og ytterligere 350 graver er mellom 80 og 100 år gamle siden gravlegging, men for 100 graver er ikke fredningstiden gått ut enda.

Dersom det ikke finnes fester når fredningstiden er utgått (20 eller 30 år etter gravlegging), vil gravminne bli fjernet.

Den som skal være festeansvarlig for en grav må ha en relasjon til avdøde.

Hustadvika kirkelig fellesråd er i medhold av Gravplassloven forvalter av gravplassene i Hustadvika kommune.

Nederst i artikkelen ligger link til oversikt over alle gravplassene/ kirkegårdene i hele Hustadvika kommune, med alfabetisk oversikt over alle de festerløse gravene.  
Fellesrådet erfarer at flere av de festerløse gravene blir holdt i hevd med planting og lyssetting, men så lenge gravene er uten fester dvs. en ansvarlig som står oppført i gravregistret, vil gravene etter hvert bli slettet og gravminnet/ gravstøtten blir tatt ut. For å unngå uheldige opplevelser for den/ de som føler at de har forhold til den avdøde, og kan tenke seg å være fester, legges listene over festerløse graver ut før en starter arbeidet med sletting og utkjøring av gravminner. 
Det nærmer seg tiden for mange lystenninger på gravplassene og fellesrådet oppfordrer folk til å snakke om festeansvar for graven(e) en besøker. Fellesrådet har opprettet oversikt for hver enkelt gravplass/kirkegård, der du kan finne opplysninger om den/de gravlagte, og melde deg inn som ansvarlig fester til grav(er) som du/dere ønsker å ivareta. Se nederst (rødt) i artikkelen.

Festeansvarlig
Lokale gravplassvedtekter sier at fredningstid for kistegraver er 30 år i tidligere Fræna kommune og 20 år i Eide kommune. Dette skyldes jordsmonnet på de ulike gravplasssene.

Deretter må det betales festeavgift dersom en ønsker å feste graven lenger. Festeavgiften skal brukes til drift og forvalting av gravplassene. Gravplasslovens kapittel 3, §§ 14-19 pålegger forvaltningen å sikre at hver grav har en ansvarlig fester. I motsatt fall kan graven slettes. Et gravsted kan kun ha en fester, men flere i familien bør spleise på festeavgiften. 
Gravplassene/ kirkegårdene er offentlige, men gravminnet/ gravstøtten er privat med mindre det er fredet. Gravmerket skal være boltet og sikret mot velt, og ansvarlig fester har ansvar for ettersyn, særlig etter teleendringer. 
Hver grav skal ha en fester og forvaltningen gjør her et forsøk på å få dette til før en sletter graver.

Bruk derfor internett – og vis din interesse ved å klikke på lenken nedenfor.

Se oversikten her!

 

Tilbake