Eide kirke


Adresse: Nedre Sandhaugbakken 3, 6490 Eide

Eide kirke ble bygget 1871 og er ei tradisjonell langkirke. Kornstad kirke ble bygget samme år av samme byggmester. Folk ønsket seg ei egen kirke i bygda. Tidligere drog de til stavkirka på Kornstad der det var trangt om plassen og langt å reise. 4. juni 1867 ble det bestemt at soknet skulle deles og at to nye kirker skulle bygges. Etter mye diskusjon vedtok soknestyret at kirka skulle ligge på Eide, i stedet for på Sildneset, som noen ønsket. Åke Eide solgte jord til kirka og kirkegården. Det ble nedsatt komité for byggingen, og soknet fikk lån av Opplysningsvesenets fond på 3000 spesiedaler. To byggherrer bød på oppdraget, og prisen ble til slutt ganske lav. Byggmester Gustav Olsen fikk ansvar for begge kirkene, og for å klare det til den avtalte prisen måtte han gjøre en del justeringer. Eide kirke ble litt lavere og smalere enn en hadde tenkt. Folk i bygda gav tømmer til kirka, og det ble også gjort mye dugnadsarbeid. Kirka ble vigslet 22. august 1871 til stor glede for alle. 

Alterbildet er Kristi himmelfart og malt av Eilert Balle Lund. Conrad Edvard Valeur frisket senere opp fargene. Prekestolen er laget av Jo Kjerkevåg, antageligvis som en gave. Kirka vart malt innvendig i 1874. Orgelet er laget av Norsk  orgel -og harmoniumfabrikk  i 1977.  Messehakler til alle kirkeårets farger ble tegnet av Anne Brit Krag. Kirka ble påbygd med tre meter i 2015 i forbindelse med at den fliskledde veggen måtte byttes. Da ble det også mulighet til toalett som er universelt tilpasset i våpenhuset, kjøkken på grunn-nivå og organistkontor i andre etasje.  Som en del av jubileumsfeiring 150 år 2021 fikk det forrige menighetsrådet lagt ny løpet i midtgangen og skiftet knefall på alterringen.

Eide var en del av Kvernes prestegjeld frem til vi fikk egen sokneprest i 1981: Kari Synnøve Gaustadnes Hoel. Hun hadde da vært kapellan fra 1975. Kari Prest gikk av med pensjon 2010.  Ny sokneprest ble tilsatt i 2012, Ragnhild Annie Fuglseth. Hun sluttet i stillingen våren 2023, og høsten 2023 ble Gunnar Bergem tilsatt som "prest under utdanning". I 2019/2020 - i forbindelse med sammenslåingen av Eide og Fræna kommuner, ble også staben i de to fellesrådene sammenslått. Eide har fremdeles et kontor i bygda - i andreetasjen på Coop Extra. 

Det er gudstjeneste i Eide omtrent 3 søndager i måneden. Eide menighets aspirant- og barnekor har et aktivt arbeid i kirka og deltar ved flere gudstjenester. 

Tilbake