Nye medarbeidere i staben


I høst har vi vært så heldige å få tre nye medarbeidere i kirka i Hustadvika (fra venstre): Toril Elin Krakeli Holm, diakon i Hustadvika, Oddvar Myrseth, organist i Bud og Hustad, og Liane Schuldt, menighetspedagog i Bud, Hustad, Myrbostad og Vågøy. Ta godt i mot dem!

Det har i vår og sommer vært noen utskiftinger i staben i Hustadvika kirkelige fellesråd.

Liane Schuldt har i september tiltredd stillingen som menighetspedagog, med blant annet ansvar for trosopplæring med 0-17-åringene og noe konfirmantarbeid. Hjertelig velkommen!

Toril Elin Krakeli Holm har fått stillingen som diakon i Hustadvika. Diakon har man ikke hatt tidligere som egen stilling, men nå har man sjansen til å utvikle tilbud til både unge og eldre og dem midt imellom, som trenger noe man kanskje ikke har i dag. Vi er spent på hvordan diakonen/Toril i samarbeid med andre; stab, frivillige og andre aktører i kommunen, kan imøtekomme behov og skape gode tilbud.

Oddvar Myrseth har siden 1. august spilt på tangentene i kirkene i Hustadvika, som ny organist, med hovedarbeidsområde i Bud sokn og Hustad menighet. Han blir dog å finne i alle kirkene der det er behov for orgelmusikk eller pianomusikk i kirkelige sammenhenger. Han er allerede godt i gang med jobben og har jo i flere år vært rundt i kirkene med tangentspill og kordirigering.

Tilbake