Andaktsstund hjemme - 10. januar


Kirkene i hele landet har måttet avlyse gudstjenester på grunn av den nasjonale nedstengingen. Her er et opplegg for å ha ei andaktsstund hjemme, med en enkel liturgi og en refleksjon over søndagens tekst for 2. søndag i åpenbaringstiden.

 

Bilde: Sweet Publishing / FreeBibleimages.org

Sett deg ned hjemme eller ta andakten som en vandring ute.

Print gjerne ut fargeleggingsark til søndagens tekst:

https://sermons4kids.com/baptism-of-jesus-colorpg.htm

https://www.religiousdoodles.com/baptism-of-jesus-coloring-pages.html

 

Tenn et lys

* Tegn deg med korsets tegn (pek med to fingre på panne, mage og fra skulder til skulder)  og si: 

I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen. 

Hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys. (Sal 36,10) 

 

Les denne bønnen. Er dere flere kan en lede og de andre gjenta:

Gud, du er midt i blant oss.

Du omgir oss på alle sider.

Hold oss i din hånd. 

 

* Syng en salme eller hør på musikk.

Forslag: Deilig er den himmel blå (Nummer 90 i Norsk salmebok 2013)

Jesus från Nasaret (99 - N13)

 

Les dagens tekst – Mark 1,3-11

En røst roper i ødemarken:
Rydd Herrens vei,
gjør hans stier rette!
Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og villhonning. Han forkynte: «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans. Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den hellige ånd.» På den tiden kom Jesus fra Nasaret i Galilea og ble døpt i Jordan av Johannes. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen dele seg, og han så Ånden komme ned over seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen: «Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.»

* Stillhet – meditasjon. Du kan skrive, sitte i stillhet, vandre rundt i huset eller hagen. 

* Refleksjon over teksten:

- Johannes drog ut i ødemarken for å rydde veien for Jesus. Folk kom til Johannes. Han ba dem vende om og starte et nytt liv, og han døpte dem, samtidig som han fortalte om han som snart skulle komme og døpe med Hellig ånd og ild. Så kom Jesus til han og ble døpt. Jesus ble åpenbart som Guds sønn. Han var fra Gud og kunne gi noe annet enn Johannes: tilgivelse, frelse og et liv med Den hellige ånd. Jesus skulle rydde veien til Gud. Da han døde på korset ble veien ryddet for oss - det er ingenting som hindrer oss i å bli tatt i mot av Gud. I dåpen ser vi dette helt tydelig. Alle kan bli døpt, fra de minste nyfødte barna, til ungdommer, voksne og gamle. Det blir starten på et liv sammen med Gud. Hva vet du om din dåp, og hva betyr den for deg?

- Jesus holdt seg ikke i ødemarken, men drog ut på gatene og reiste fra by til by for å fortelle om Guds rike. Han gjorde under og helbredet syke, og underviste om livet med Gud. Han fikk disipler, og vekslet mellom fellesskapet og å trekke seg tilbake og være alene. Vanligvis kan også vi leve i denne vekslingen mellom å oppsøke andre og å være for oss selv. Akkurat nå er ikke det så lett. Hva savner du, og hva er godt med å ha mer tid til ro og stillhet?

- I østkirken er det vanlig at menigheten drar ut til ei elv eller en innsjø på denne tida. De hugger hull i isen, og presten senker korset sitt i vannet slik Jesus ble senket i Jordan. Presten spruter vann på menigheten, og mange tar seg et iskaldt bad. (Peter Halldorf - Hellig år: en vandring gjennom kirkeåret, s. 71.) bHvis du går ut i naturen i dag, hva ser du? Finner du noe som minner deg om dåpen? Hører du din egen stemme, og hva du er opptatt av? Hører du Guds stemme, eller ser du spor av Gud i naturen?

* Forbønn

Be for det som ligger deg på hjertet: de du er glad i, de som har det vanskelig, alle som arbeider for å gjøre noe godt. Bruk bønneperler som du legger i ei krukke, tenn lys, skriv ned hvem du vil be for eller si det høyt. 

- Bønneemner denne søndagen: de som er berørt av jordskredet i Gjerdrum, situasjonen i USA, land som er sterkt rammet av koronapandemien, barn og unge som har det vanskelig under nedstengingen, alle landets kirker og menigheter, mennesker du ikke kan treffe under nedstengingen, barn og ungdommer som nylig er døpt eller snart skal døpes. Be også gjerne for fadderbarna dine om du har noen!

Vår far

Vår far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld slik også vi tilgir våre skyldnere. La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen. 

Velsignelsen: Velsign oss, Gud Fader, velsign oss, Guds Sønn, Velsign oss, Gud, du hellige ånd. 

 

Skrevet av Ragnhild Fuglseth, sokneprest i Eide

Tilbake