Fasteaksjon for reint vann


Årets fasteaksjon er digital. Vanligvis går konfirmantene fra dør til dør med bøsse, men av smittevernshensyn vil vi samle inn penger på andre måter. Aksjonen er viktigere enn noen gang: rent vann er livsiktig. For 250 kr kan du gi et helt liv med rent og trygt vann til et medmenneske!

 

Slik kan du gi:

- finn din lokale menighets aksjon på Facebook eller Spleis

- gi ved å sende VANN på sms til 2426. Du gir da 250 kroner.

- gi på Vipps - 2426

- gi på kontonummer 1594 22 87493 eller på Kirkens nødhjelps nettsider

Det du gir blir uansett registrert på din lokale menighet.

Fasteaksjonen er en tradisjon som strekker seg langt tilbake i tid. For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Fasteaksjonen er i dag den nest største innsamlingsaksjonen i Norge, etter TV-aksjonen. Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret som heter fastetiden.

Fasten varer i 40 dager fra askeonsdag, men selve Fasteaksjonen arrangeres over hele landet søndag til tirsdag før palmesøndag. For hver krone som er samlet inn kan vi hjelpe de som trenger det aller mest. Til sammen har det så langt blitt samlet inn 1,2 milliarder kroner til fasteaksjonen.

2020 var et unntaksår, men de siste årene før dette har innsamlingsresultatet fra Fasteaksjonen årlig ligget på rundt 35 millioner kroner. Dette er svært viktige midler for å sikre livsviktig hjelp. Da koronapandemien rammet verden i 2020 kunne vi bruke av disse midlene til å sette i gang koronatiltak i over 20 land, med støtten fra dere i ryggen fikk vi også andre store aktører i Norge og ute i verden til å støtte arbeidet. Hver krone vi samler inn er helt avgjørende for at vi kan igangsette store nødhjelpsoperasjoner når katastrofer inntreffer, og til å skalere opp arbeidet til dem som trenger det aller mest. Sammen kan vi kan gjøre enda mer der nøden er størst. (Fra Kirkens nødhjelps nettsider)

 

Tilbake