Lettelser i nasjonale tiltak


Tirsdag 13. april kom regjeringa med lettelser i nasjonale tiltak. Dette betyr at det igjen er lov med arrangementer med inntil 100 deltakere med 1 meters avstand på faste tilviste plasser, og vi kan ha gudstjenester igjen!

 

Vi gleder oss til å kunne åpne kirkene for vanlig aktivitet igjen. Søndag blir det gudstjeneste i Bud, Eide og Myrbostad. Ny smitteveileder for kirka kommer 15. april. Vi vil fortsatt være nøye med smittevernet på våre gudstjenester. Det er ikke plass til 100 personer i våre kirker. Antallet tilpasses hvert enkelt kirkerom, og i gravferder må det fortsatt lages kart over deltakere.

Tilbake