Elnesvågen soul kids


Barnekor som øver på Elnesvågen bedehus

 

Har du lyst å synge i kor? Elnesvågen Soul Kids øver på Elnesvågen bedehus annakvar torsdag 17.30-18.30

Datoar hausten 2021 er: 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11. 

Koret passar for dei mellom 5 år og til og med 4.klasse. Er du eldre kan du godt få vere med som hjelpeleiar, og også vere med å synge.

Vi tilhøyrer Elnesvågen Søndagsskule

Vaksenleiarar: Siv Eriksen, Hanne Hauge og Marie Kilane Hals (Mob 91789183) VELKOMMEN!!!

Tilbake