4-årsbok


Gudstenester med utdeling i alle kyrkjene!

 

Kvar haust blir alle 4-åringar spesielt invitert til gudstenester.

Der vil vi dele ut Bibelboka mi til alle dei 4-åringane som kjem. Hausten 2019 er utdelingane i Hustad kirke 15.september, Bud kyrkje 22.september. Myrbostad kyrkje 20.oktober og Vågøy kyrkje 27.oktober, Alle gudstenestene byrjer kl 11:00. Kom i litt god tid, så vi får notert ned kven som skal ha bok.

I forkant av gudstenesta er det ei samling for 4-åringane saman med oss som jobbar i kyrkja og søndagsskulane. Samlingane blir slik (datoane kjem etterkvart som vi får dei på plass):

  • Hustad kirke tirsdag 10.september 17:30-18:30 sammen med Vassenden søndagsskole
  • Bud bedehus onsdag 18.sept kl 17:30-18:30 sammen med Bud søndagsskule
  • Myrbostad kyrkje tirsdag 15.oktober 17:30-18:30 sammen med søndagsskulene i Elnesvågen og på Sylte bedehus.
  • Vågøy kyrkje torsdag 24.oktober 17:30-18:30 sammen med Søndagsskulen på Valle bedehus og Lørdagsklubben i Julsundet/Jendem

Det kjem invitasjon i posten til medlem og tilhøyrande (mor eller far er medlem) i forkant.

Vi håpar mange kjem både på samlinga og på gudstenesta! Kan du ikkje vere med på samlinga i forkant får du likevel bok om du kjem på gudstenesta!

Har de spørsmål - ta kontakt med kyrkjekontoret på 71 26 66 70, eller send e-post til Anne Marie Sødal - kateketen 

 

Tilbake