Kirka i Hustadvika med videoar


Gudstenester, andakter m.m 

 

Når vi ikkje kan møtast i kyrkjene, må vi heller møtast på nett. Vi legg ut nokre videoar på facebook, og har no fått hos ein eigen youtube-kanal der vi prøver å legge ut litt innimellom. Her finn du oss på youtube

Her legg vi ut gudstenester, musikkstykker og litt andre ting. 
Gudstenestene blir liggande offentleg ei veke. 

Følg også med på facebook: Kirka i Hustadvika 
og vi har også sider for kvar kyrkje: Bud kyrkje, Eide menighet, Hustad kirke, Vågøy kyrkje og Myrbostad kyrkje

 

Tilbake